Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Vrouwenvereniging

Door Beheerder Website op 12 februari 2022

Op maandag 14 februari hopen we elkaar we te mogen ontmoeten! We willen na een kwartiertje inloop de avond om 19.45uur beginnen. Deze avond zullen we Bijbelstudie 6 met elkaar lezen en bespreken. We zien in deze Bijbelstudie dat Jezus ons het Koninkrijksleven in het bijzonder voorhoudt in de Bergrede. De Bergrede mag je samen met de Thora zien als de grondwet van het Koninkrijk. Dit Koninkrijksleven wordt gestempeld door diepe gehoorzaamheid aan de Vader. Dit betekent liefhebben, tot op het kruis. We kijken er naar uit om elkaar rond een open Bijbel te ontmoeten. Tot dan!Terug naar nieuwsoverzicht