Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Wijkavonden

Door Beheerder Website op 4 februari 2023

Nadat we vorig jaar een mooie eerste ervaring hebben opgedaan met de wijkavonden zullen deze in de komende maanden opnieuw plaatsvinden. Een avond met ontspanning, samen zingen, gebed en bezinning. Dit jaar willen we aansluiten bij het jaarthema van de HGJB ‘enthousiasme gezocht’. Van uw en jouw eigen wijkouderling ontvangt u een uitnodiging, maar na het lezen van dit bericht kunt u de datum alvast noteren. We zien er naar uit elkaar te ontmoeten.

Wijk broeder Edward Tromp:                       donderdag 16 februari

Wijk broeder Leon Boot:                              woensdag 22 februari

Wijk broeder André de Groot:                      maandag 20 maart

Wijk broeder Jaap Ritmeester:                      woensdag 29 maart

Door de wijkouderlingen wordt regelmatig gecommuniceerd via een verzendlijst in whatsapp. Wilt u deze berichten ook ontvangen, maar zijn uw gegevens bij de wijkouderling nog niet bekend, aarzelt u dan niet contact met één van ons op te nemen.Terug naar nieuwsoverzicht