Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Wycliffe Bijbelvertalers

Door Beheerder Website op 16 mei 2022

Zondag 29 mei is de eerste collecte bestemd voor Wycliffe. Deze organisatie heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen”. Door het onderwijs uit de bijbel worden wereldwijd harten en levens vernieuwd zodat Gods Koninkrijk gestalte krijgt en mensen tot hun bestemming komen. We rekenen op uw milde gaven en vragen tevens uw gebed voor dit belangrijke werk!

De diakenenTerug naar nieuwsoverzicht