Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Kerstviering zondagsschool

Door Beheerder Website op 23 december 2021

We nodigen alle kinderen, samen met hun (groot)ouders en overige gezinsleden uit om de Kerstviering van de zondagsschool bij te wonen op zaterdag 25 december om 16.00 uur in de kerk. Alle andere belangstellenden nodigen we van harte uit om de viering met ons mee te beleven via internet of kerkradio.
Na afloop is er i.v.m. het gekozen tijdstip en de geldende maatregelen geen gelegenheid elkaar in de bijzaal te ontmoeten.
Na deze viering en na de diensten op 2de Kerstdag (2de collecte) willen we uw bijdrage vragen voor onze zondagsschool en de kerstcampagne van Kerk in actie, geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Een gammele tent, extreme kou of hitte, onveiligheid, gebrek aan eerste levensbehoeften, maar vooral uitzichtloosheid. Dit is de realiteit waarin duizenden vluchtelingenkinderen opgroeien. Juist met advent en kerst staan we stil bij de geboorte van Jezus. Hij is door God gezonden om licht en leven te brengen. De toekomst is van Hem. Vanuit dat geloof delen we hoop en vertrouwen. Licht voor de vluchtelingen in Griekenland.
We wensen u en jullie Gods zegen toe op het Kerstfeest en voor het nieuwe jaar.Terug naar nieuwsoverzicht