Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2020-11-29 09:30

Door Beheerder op 29 november 2020 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Bediening Heilig Avondmaal
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 139: 1
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 100: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 26: 8
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Lukas 1: 46-55
- Schriftlezing 2 | Filippenzen 4: 1-9
- Collecte
- Psalm 43: 1, 4
- Woordverkondiging | Filippenzen 4: 4a
- Psalm 68: 2
- Onderwijs Heilig Avondmaal
- Voorbereiden tafel | Psalm 23: 3
- Bediening Heilig Avondmaal
- Dankgebed
- Psalm 4: 4
- ZegenTerug naar kerdiensten