Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2020-12-06 09:30

Door Beheerder op 6 december 2020 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 119: 69
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 33: 6
- Heilige Wet & Hoofdsom
- Psalm 103: 9
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Mattheüs 1:1-17
- Schriftlezing 2 | Hebreeën 2: 14-18
- Collecte
- Psalm 132: 7, 11
- Woordverkondiging | Mattheüs 1: 1
- Gezang 2: 1, 3
- Dankgebed
- Psalm 135: 8
- ZegenTerug naar kerdiensten