Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2020-12-06 18:00

Door Beheerder op 6 december 2020 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. E.K. Foppen; Den Haag

- Voorzang Psalm 113: 2
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 100: 3
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 67: 2
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Genesis 3: 1-15
- Schriftlezing 2 | Romeinen 8: 31-39
- Collecte
- Psalm 110: 1, 2, 3
- Woordverkondiging
- Psalm 59: 5
- Dankgebed
- Psalm 68: 11, 17
- ZegenTerug naar kerdiensten