Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2020-12-13 18:00

Door Beheerder op 13 december 2020 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 132: 11
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 119: 65, 88
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 86: 6
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Romeinen 7
- Collecte
- Psalm 51: 2, 6
- Woordverkondiging | Romeinen 7: 24
- Psalm 139: 1, 14
- Dankgebed
- Gezang 1: 9
- ZegenTerug naar kerdiensten