Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2020-12-24 19:30

Door Beheerder op 24 december 2020 om 19:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Kerstavond
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang "Stille nacht" (OTH 100)
- Voorzang "Eer zij God in onze dagen" (OTH 77)
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 130: 3
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 138: 3
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Lukas 2: 1-20
- Collecte
- Gezang 3: 4, 5
- Woordverkondiging | Lukas 2: 8-12
- Psalm 118: 7, 13
- Dankgebed
- Psalm 98: 2
- ZegenTerug naar kerdiensten