Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2020-12-25 09:30

Door Beheerder op 25 december 2020 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: 1e Kerstdag
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang "Hoor de Engelen zingen d’ eer" (OTH 82)
- Voorzang "Ere zij God" (OTH 78)
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 98: 2
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 72: 2
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Lukas 2: 1-20
- Collecte
- Psalm 118: 7, 8
- Woordverkondiging | Lukas 2: 13-14
- Psalm 150: 1, 3
- Dankgebed
- Gezang 4: 1
- ZegenTerug naar kerdiensten