Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-01-01 09:30

Door Beheerder op 1 januari 2021 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Nieuwjaarsdienst
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 84: 3
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 121: 1, 4
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 43: 1
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Mattheüs 10: 16-33
- Collecte
- Psalm 46: 1, 6
- Woordverkondiging | Mattheüs 10: 22b
- Psalm 17: 3, 4
- Dankgebed
- Psalm 91: 1
- ZegenTerug naar kerdiensten