Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-01-16 15:30

Door Beheerder Website op 16 januari 2022 om 15:30

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Gezang 4: 2
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 113: 1, 2
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 2: 6, 7
- Schriftlezing 1 | Johannes 1:1-13
- Schriftlezing 2 | 1 Joh. 3:1-10
- Schriftlezing 3 | Fil. 2:5-11
- Schriftlezing 4 | Rom. 14:7-9
- Gezang 5: 1, 2
- Woordverkondiging
- Psalm 116: 1, 9
- Dankgebed
- Psalm 97: 1
- ZegenTerug naar kerdiensten