Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-01-17 18:00

Door Beheerder op 17 januari 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 77: 8
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 85: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 103: 7
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Genesis 1: 27-31
- Schriftlezing 2 | Genesis 6: 1-8
- Schriftlezing 3 | Johannes 3: 1-15
- Schriftlezing 4 | Romeinen 5: 12-21
- Collecte
- Psalm 130: 2
- Woordverkondiging | Romeinen 5: 12, HC3
- Psalm 51: 3, 6
- Dankgebed
- Psalm 138: 4
- ZegenTerug naar kerdiensten