Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-01-24 09:30

Door Beheerder op 24 januari 2021 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Bediening Heilige Doop
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 66: 10
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 113: 3
- Heilige Wet & Hoofdsom
- Psalm 123: 1
- Dooponderwijs
- Psalm 87: 4
- Doopbediening
- Psalm 134: 3
- Gebed
- Psalm 105: 5
- Schriftlezing 1 | Mattheüs 3: 1-17
- Collecte
- Psalm 8: 4
- Woordverkondiging | Mattheüs 3: 13-17
- Psalm 20: 1, 3
- Dankgebed
- Psalm 97: 7
- ZegenTerug naar kerdiensten