Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-02-28 18:00

Door Beheerder op 28 februari 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw

- Voorzang Psalm 86: 6
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 119: 26
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 119: 44
- Gebed
- Schriftlezing 1 | 2 Samuël 15: 30
- Schriftlezing 2 | 2 Samuël 16: 1-14
- Schriftlezing 3 | Mattheüs 27: 27-44
- Collecte
- Psalm 35: 7, 10
- Woordverkondiging | 2 Samuël 16: 11b
- Psalm 22: 3, 12
- Dankgebed
- Psalm 37: 6
- ZegenTerug naar kerdiensten