Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-03-07 18:00

Door Beheerder op 7 maart 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. K. Hak; Lienden

- Voorzang Psalm 103: 6
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 84: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 27: 7
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Mattheüs 26: 14-30
- Collecte
- Psalm 16: 3
- Woordverkondiging
- Psalm 85: 3, 4
- Dankgebed
- Psalm 116: 1, 10, 11
- ZegenTerug naar kerdiensten