Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-03-21 09:30

Door Beheerder op 21 maart 2021 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Bediening Heilig Avondmaal
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 22: 1
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 113: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 114: 1
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Mattheüs 26:17-30
- Collecte
- Psalm 115: 7
- Woordverkondiging | Mattheüs 26:17-19, 26
- Psalm 136: 11, 25
- Onderwijs Heilig Avondmaal
- Bediening Heilig Avondmaal
-- Gereedmaking tafel: Psalm 22: 13
-- Tafel 1: Psalm 116: 1
-- Tafel 2: Psalm 116: 2
-- Tafel 3: Psalm 116: 3
-- Tafel 4: Psalm 116: 4
- Dankgebed
- Gezang 4: 1
- ZegenTerug naar kerdiensten