Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-04-02 19:00

Door Beheerder op 2 april 2021 om 19:00

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Goede Vrijdag
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 135: 11
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 69: 4, 9
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 79: 4
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Mattheüs 27:32-56
- Collecte
- Psalm 22: 3, 9
- Woordverkondiging | Mattheüs 27:32-38
- Psalm 89: 8
- Dankgebed
- Psalm 85: 1
- ZegenTerug naar kerdiensten