Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-05-09 18:00

Door Beheerder op 9 mei 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. H. Russcher; Veenendaal

- Voorzang Psalm 24: 5
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 84: 1, 5
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 48: 6
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Johannes 20 : 24-31
- Schriftlezing 2 | Efeze 2 : 1-10
- Collecte
- Psalm: 27: 7
- Woordverkondiging
- Psalm 95: 4
- Dankgebed
- Psalm 143: 3, 11
- ZegenTerug naar kerdiensten