Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-05-16 18:00

Door Beheerder op 16 mei 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 51: 4
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 75: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 71: 17
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Hebreeën 2
- Collecte
- Psalm: 8: 1, 4, 5
- Woordverkondiging | Hebreeën 2: 17-18
- Psalm 89: 7, 8
- Dankgebed
- Psalm 52: 7
- ZegenTerug naar kerdiensten