Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-05-30 18:00

Door Beheerder op 30 mei 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 86: 3
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 95: 1, 4
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 45: 2
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Johannes 20: 24-31
- Schriftlezing 2 | Romeinen 10: 5-13
- Collecte
- Psalm: 119: 25, 65
- Woordverkondiging | Johannes 20: 30-31 & HC7
- Psalm 56: 5, 6
- Dankgebed
- Psalm 27: 7
- ZegenTerug naar kerdiensten