Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-06-13 18:00

Door Beheerder op 13 juni 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Bediening Heilig Avondmaal
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Gezang 5: 6
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 68: 2
- Heilige Wet & Hoofdsom
- Psalm 119: 53
- Bediening Heilig Avondmaal
- Psalm 27: 1
--- Tafel 1: Psalm 116:7
--- Tafel 2: Psalm 116:8
--- Tafel 3: Psalm 116:9
--- Tafel 4: Psalm 116:10
--- Tafel 5: Psalm 116:11
- Dankzegging Heilig Avondmaal
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Jesaja 59: 21 - 60: 3
- Schriftlezing 2 | Efeze 5: 1-14
- Collecte
- Psalm 36: 3
- Woordverkondiging | Efeze 5: 8
- Psalm 89: 7
- Dankgebed
- Gezang 4: 1
- Zegen

Votum en groet
Ps. 68:2
Wet des HEEREN
Ps. 119:53
HA Onderwijs: Ps. 27:1
Tafel 1: Ps. 116:7
Tafel 2: Ps. 116:8
Tafel 3: Ps. 116:9
Tafel 4: Ps. 116:10
Tafel 5: Ps. 116:11
HA Dankzegging
Gebed en woord: Jesaja 59:21-60:3, Efeze 5:1-14
Ps. 36:3
Kerntekst Verkondiging: Efeze 5:8
Ps. 89:7
Dankgebed
Lofz. Simeon: 1
Wegzending en zegenTerug naar kerdiensten