Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-06-20 18:00

Door Beheerder op 20 juni 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Belijdenisdienst
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 23: 1
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 100: 1, 4
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 27: 7
- Gebed
- Schriftlezing 1 | 1 Thessalonicenzen 5: 1-28
- Collecte
- Psalm: 84: 3, 6
- Woordverkondiging | 1 Thessalonicenzen 5: 23-24
- Psalm 138: 2, 4
- Afleggen belijdenis
- Psalm 17: 3, 4 (staand)
- Dankgebed
- Psalm 111: 5
- ZegenTerug naar kerdiensten