Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-07-04 18:00

Door Beheerder op 4 juli 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Groep B
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 66: 8
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 145: 1, 3
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 48: 6
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Genesis 18: 1-22
- Schriftlezing 2 | Mattheüs 3: 13-17
- Schriftlezing 3 | 2 Korintiërs 13: 12-13
- Schriftlezing 4 | Efeze 1: 3-14
- Collecte
- Psalm: 135: 2, 3
- Woordverkondiging | 2 Korintiërs 13: 13
- Psalm 99: 1, 8
- Dankgebed
- Gezang 12: 7
- ZegenTerug naar kerdiensten