Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-07-11 18:00

Door Beheerder op 11 juli 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Groep A
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 40: 5
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 33: 10, 11
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 93: 1
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Psalm 8
- Schriftlezing 2 | Mattheüs 6: 19-34
- Schriftlezing 3 | Romeinen 8: 28-39
- Collecte
- Psalm: 8: 1, 3, 4
- Woordverkondiging | Mattheüs 6: 32b
- Psalm 68: 10
- Dankgebed
- Psalm 27: 7
- ZegenTerug naar kerdiensten