Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-07-18 18:00

Door Beheerder op 18 juli 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Groep B
Predikant: Ds. J.C. de Groot; Dordrecht

- Voorzang Psalm 1: 2
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 147: 10
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 130: 2
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Psalm 25
- Collecte
- Psalm: 25: 2, 3
- Woordverkondiging | Psalm 25: 4-8
- Psalm 25: 4
- Dankgebed
- Psalm 103: 2
- ZegenTerug naar kerdiensten