Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-09-19 18:00

Door Beheerder op 19 september 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Groep A
Predikant: Ds. M. van Kooten; Elspeet

- Voorzang Psalm 84: 4
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 122: 1
- Geloofsbelijdenis
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Zacharia 2
- Collecte
- Psalm: 36: 2
- Woordverkondiging
- Psalm 68: 5
- Dankgebed
- Psalm 86: 5
- ZegenTerug naar kerdiensten