Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-10-31 18:00

Door Beheerder op 31 oktober 2021 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang Psalm 111: 6
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 75: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 52: 7
- Schriftlezing 1 | Mattheüs 1: 18-25
- Schriftlezing 2 | Handelingen 4: 1-12
- Schriftlezing 3 | Galaten 2: 11-21
- Gezang 2: 1, 3
- Woordverkondiging | Heidelbergse Catechismus 11
- Psalm 89: 7, 8
- Dankgebed
- Psalm 68: 10
- ZegenTerug naar kerdiensten