Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-12-25 09:30

Door Beheerder op 25 december 2021 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: 1e Kerstdag
Predikant: Ds. J.C. Breugem

- Voorzang kerstlied: Komt allen tezamen
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 98: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 98: 2
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Lukas 2: 1-20
- Collecte
- Gezang 3: 1,2
- Woordverkondiging: Lukas 2: 15-17
- Psalm 75: 1
- Dankgebed
- Gezang 4: 1
- ZegenTerug naar kerdiensten