Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2021-12-26 15:30

Door Beheerder op 26 december 2021 om 15:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: 2e Kerstdag
Predikant: Ds. J. Belder; Harskamp

- Voorzang Kerstlied: Op u mijn Heiland blijf ik hopen
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 145: 2
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 95: 1
- Schriftlezing 1 | Johannes 1: 1 t/m 18
- Gebed
- Psalm 104: 16a, 17b
- Woordverkondiging
- Psalm 45: 1
- Dankgebed
- Gezang 138: 3
- ZegenTerug naar kerdiensten