Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2022-11-13 09:30

Door Beheerder Website op 13 november 2022 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds.T.J. Korten

- Voorzang Psalm 62: 4
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 26: 8, 2
- Heilige Wet & Hoofdsom
- Psalm 19: 4, 6
- Schriftlezing 1 |
- Psalm 66: 4, 10
- Woordverkondiging |
- Psalm 119: 53, 80
- Dankgebed
- Gezang 5: 9, 10
- Zegen

Psalm 26 vers 8, 2 (deze volgorde svp)
Psalm 19 vers 4,6
Psalm 66 vers 4, 10
Psalm 119 vers 53 en 80
Gezang 5, Gebed des Heeren vs. 9, 10Terug naar kerdiensten