Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2022-12-04 18:00

Door Beheerder Website op 4 december 2022 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Prop. L.M. Jongejan; Waarder

- Voorzang Psalm 91: 5
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 85: 1
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 52: 7
- Schriftlezing 1 | 1 Johannes 2: 1-2: 2
- Psalm 103: 5, 6
- Woordverkondiging |
- Psalm 32: 1, 6
- Dankgebed
- Gezang 5: 6
- Zegen

Votum
Zingen psalm 85:1
Geloofsbelijdenis
Zingen psalm 52:7
Gebed
Schriftlezing 1 Johannes 2:1-2:2
Catechismus - V&A 56
Zingen psalm 103: 5 & 6
Preek
Zingen psalm 32:1 en 6
Dankgebed
Zingen Gebed des Heeren: 6
Zegen(bede)Terug naar kerdiensten