Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2023-04-09 09:30

Door Beheerder Website op 9 april 2023 om 09:30

Locatie: Kerkgebouw
Bijzondere dienst: Eerste Paasdag Belijdenis
Predikant: Ds. J.C. Breugem; Ede

Zingen paasliederen:
- Daar juicht een toon
- Wees gegroet gij eersteling der dagen
- Voorzang Psalm 9: 1
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 21: 4, 5
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 130: 4
- Gebed
- Schriftlezing 1 | Johannes 20: 1-10
- Schriftlezing 2 | 1 Petrus 1: 1-12
- Collecte
- Psalm: 118: 11, 14
- Woordverkondiging | 1 Petrus 1: 3-5
- Psalm 68: 2, 10
- Afleggen belijdenis
- Psalm 17: 3, 4 (staand)
- Afscheid en ambtsontheffing diaken + toezingen Ps. 90: 9
- Dankgebed
- Psalm 27: 7
- ZegenTerug naar kerdiensten