Kerkdiensten

Terug naar kerdiensten

2024-01-21 18:00

Door Beheerder Website op 21 januari 2024 om 18:00

Locatie: Kerkgebouw
Predikant: Ds. P.J. Visser - Rotterdam

- Voorzang Gezang 5: 8
- Stil gebed
- Votum en groet
- Psalm 2: 6
- Geloofsbelijdenis
- Psalm 2: 7
- Schriftlezing 1 | Openbaring 8
- Psalm 89: 4, 5, 7
- Woordverkondiging | Dringende gebeden temidden van dreigende gerichten
- Psalm 21: 8, 13
- Dankgebed
- Gezang 5: 3, 9
- ZegenTerug naar kerdiensten