Nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht

Bijbelstudiekring

Door Beheerder Website op 2 december 2021

Hoewel de kerkenraad nog moet besluiten over hoe we omgaan met de nieuwe maatregelen van onze overheid ligt het voor de hand om op deze plaats alvast te melden dat de studie- en gesprekskring waarschijnlijk de komende maand niet zullen doorgaan. Uiteraard wordt dit nog gecommuniceerd door afkondigingen en in de volgende kerkbode. Concreet betekent dit dat de komende Bijbelstudiekring van 7 december helaas niet door kan gaan.Terug naar nieuwsoverzicht