College van Kerkrentmeesters

Het college wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeester en kerkrentmeesters.
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn eerst en vooral ouderling en daarom ambtsdrager in volle rechten en plichten. Zij zijn ouderlingen met een speciale taak.
Hun achtergrond en motivatie blijft evenwel pastoraal.

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Zij hebben dezelfde taak, maar zijn geen lid van een kerkenraad.

Wat doen we

De taken en de missie van het college van kerkrentmeesters zijn in twee zinnen samen te vatten.

  • het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente;
  • Het College van Kerkrentmeesters heeft de missie ervoor te zorgen dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan, vandaag, morgen en alle jaren die nog komen.

In meer detail…

Over deze samenvatting is meer te vertellen;

De kerkrentmeesters – korte en algemene term voor het College van Kerkrentmeesters – moeten bij de uitvoering van hun taken binnen de grenzen blijven van het beleidsplan en van de begroting.
Deze worden door de Kerkenraad vastgesteld.

Kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën en beheren de (kerk)gebouwen en andere goederen.
Meer specifiek: het beheren van en het beschikken over de hem toevertrouwde financiën van de Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld.
Hieronder valt ook het verwerven van inkomsten, o.m. door de welbekende actie kerkbalans, die ieder jaar wordt gehouden.

Daarnaast heeft het College van Kerkrentmeesters het beheer over alle roerend en onroerend goed van de kerkelijke gemeente en treedt hij op als werkgever van allen, die een arbeidsovereenkomst met de Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld hebben.
Daarbij kunnen de kerkrentmeesters niet zonder de vrijwilligers uit de gemeente die vaak veel praktische taken uitvoeren.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u om andere redenen met ons in contact komen?
Stuur ons een e-mail via [email protected], of benader ons via dit formulier.