Diaconie

Onze diaconie bestaat uit vijf diakenen. Zij hebben als gekozen lid van de kerkenraad de taak het verzorgen van de hulp aan de behoeftigen.
De diaconie is geroepen om binnen de gemeente handreikingen te doen om het diaconaal bewustzijn, vanuit het Woord, om te zetten in daden.

Wat doen we

Zo nu en dan wordt ons de vraag gesteld wanneer er een beroep gedaan kan worden op de diaconie.
Dit kan in veel situaties waar hulp nodig is, in de breedste zin van het woord. Veel geboden hulp wordt namelijk niet rechtstreeks door de diaconie verleend, maar veelal vanuit het netwerk waar de diaconie mee verbonden is of door actieve gemeenteleden.

Hulp wordt in vele vormen geboden, waaronder:

  • FinanciĆ«le hulp,
  • Praktische hulp in de vorm van bijvoorbeeld vervoer,
  • Sociale hulp, zoals bijstand in de laatste levensfase

We merken dat de drempel om hulp te vragen groot is. De hulpvraag komt dan ook vaak vanuit de omgeving. Vervolgens nemen we op een gepaste manier contact op en proberen direct hulp te bieden of de brug te zijn met organisaties vanuit ons netwerk.

Wie helpen we

Onze eerste betrokkenheid is gericht op leden van onze gemeente.
Hulpvragen uit de omgeving worden daarnaast echter altijd geprobeerd in te vullen.

Helpt u mee?

Hulpt bieden kunnen we niet alleen. We vragen u 3 dingen:

  • Open ogen voor de nood om u heen. Ook als u twijfelt of de diaconie kan helpen vragen we u om contact op te nemen. We gaan hier altijd gepast mee om.
  • FinanciĆ«le bijdragen. Vrijwel wekelijks wordt er gecollecteerd voor de diaconie. We hebben dit geld hard nodig voor hulp in de omgeving, maar ook in het buitenland.
  • Uw gebed. We vragen u te bidden voor de mensen in nood en het werk van de diaconie.

Wilt u ons financieel ondersteunen? Het volgende rekening nummer is hiervoor beschikbaar

  • NL59 RABO 0325018154
    T.N.V: Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

Als u de diaconie praktisch wilt ondersteunen, kunt u dit formulier invullen.
U kunt hierin aangeven hoe u deze hulp vorm wilt geven.

We zijn u, maar bovenal de Heere dankbaar dat we de mogelijkheden krijgen om als diaconie te helpen waar dat nodig is.

Contact

Heeft u vragen, wilt u een beroep doen op onze hulp, of kent u iemand anders waarvoor wij iets kunnen betekenen?
Stuur ons een e-mail via [email protected], of benader ons via dit formulier.