Kerkelijke gebouwen

Het kerkgebouw

Het huidige kerkgebouw is op 16 februari 1862 in gebruik genomen. Daarvoor was er waarschijnlijk op dezelfde plaats al een kapel geweest, stammend uit de Roomse tijd.
Deze was dus al voor de Reformatie gebouwd. Deze kapel werd waarschijnlijk in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog gedeeltelijk verwoest en ook eens door brand geteisterd.
Een schilderij van het vervallen kerkgebouw, daterend uit 1698, hangt nog in de kerkenraadkamer.
In 1953 is het huidige kerkgebouw intern vergroot d.m.v. galerijen.
In 1971 vonden een flinke restauratie en herinrichting plaats.
De kerk heeft nu 700 zitplaatsen waar men vrij kan plaatsnemen.

In het kerkgebouw liggen ook een aantal (graf)zerken. Deze zijn onderzocht en gefotografeerd door Arie Jan Stasse.
Zo heeft ook de heer Pompejus de Roovere tot 1935 in dit kerkgebouw begraven gelegen.
In 1935 is zijn zerk overgebracht naar de Grote Kerk van Dordrecht.
Meer informatie over alle zerken en specifiek die van Boven-Hardinxveld vindt u op de website van online-begraafplaatsen.nl.

De Boomgaard

Vanwege de te geringe capaciteit van de bijzalen bij de kerk, werd in 1974 verenigingsgebouw Het Kerkcentrum gebouwd.
Sinds de uitbreiding in 1989 heeft het gebouw de volgende accommodaties: een grote zaal, 5 zalen die varieren in grootte (waarvan 4 op de bovenverdieping) en gekoppeld aan dit complex een ruime aula met gekoelde opbaarruimten.
De grote zaal is voorzien van een podium, zodat deze zaal zich prima leent voor het houden van recepties en jubilea voor ongeveer 200 personen. De 5 overige zalen zijn uitstekend geschikt voor het houden van vergaderingen, maaltijden etc, voor groepen van 15 t/m 50 personen.
Het Kerkcentrum wordt niet alleen voor kerkelijke doeleinden gebruikt maar staat open voor een andere activiteiten die passen binnen het karakter van het gebouw.

In 2021 is de naam van Het Kerkcentrum veranderd in ‘De Boomgaard’.

De pastorie

De pastorie aan het Kerkplein is gebouwd in 1930. Sinds 1997 zijn het kerkgebouw en de pastorie aangewezen als gemeentelijke monumenten en worden zij beschouwd als een eenheid. Dit houdt in dat kerk en pastorie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.